Baza wiedzy na temat Korneoterapii

Emulgatory

Związki chemiczne lub ich mieszaniny stosowane do powstania emulsji lub do przedłużenia jej trwałości. Pod względem chemicznym emulgatory możemy podzielić na:

  • jonowe,
  • niejonowe (N-tlenki amin tłuszczowych, wyższe alkohole (np. cetylowy), cholesterol, lanolina, lecytyna, spany, tweedy, proteiny, monostearynian glicerolu),
  • nie będące związkami powierzchniowo czynnymi.

Pierwszą grupę emulgatorów dzielimy na anionowe i kationowe. Anionowe (z ujemnym ładunkiem) tworzą gęste piany, stosuje się je w emulsjach O/W. Przykładem emulgatorów anionowych stosowanych w kosmetykach są: mydła (sodowe, potasowe i amonowe kwasów tłuszczowych), siarczany alkilowe, estry kwasu ortofosforowego i wyższych alkoholi. Kationowe (dodatni ładunek) emulgatory słabo się pienią i posiadają znikome właściwości myjące, dlatego też rzadko używa się ich w produktach do mycia i pielęgnacji skóry.

Emulgatory stosowane w kosmetykach najczęściej należą do substancji anionowo lub kationowo czynnych. Tworzą one granicę pomiędzy dwiema niemieszającymi się cieczami, takimi jak woda i olej. Składają się one z hydrofilowej głowy oraz z hydrofobowego ogona. Polarna głowa ma wysokie powinowactwo do wody, natomiast niepolarny ogon odpycha od siebie cząsteczki wody, a przyciąga cząsteczki oleju. Molekuły emulgatora ustawiają się na graniczy faz woda – olej, dzięki czemu łączą te dwie niemieszające się ciecze w trwałą mieszaninę – emulsję. Emulgatory często stosowane są w kremach i środkach myjących, ponieważ pozwalają na mieszanie się wody i tłuszczu. Anionowe emulgatory, tj. mydła, stosowane w większych stężeniach i podczas długotrwałego użytkowania prowadzą do wzrostu pH skóry powyżej 7, przez co zaburzają barierę ochroną skóry i mogą prowadzić do obrzęków. Stosowanie produktów kosmetycznych zawierających konwencjonalne emulgatory jest szkodliwe dla skóry również dlatego, gdyż wraz z wodą wiążą naturalnie występujące w skórze lipidy wypłukując je. Tym samym powodując “dziury” w barierze hydrolipidowej naskórka pozostawiając otwarte wrota dla zewnętrznych zanieczyszczeń. Ponadto wypłukane lipidy dają niepożądany efekt ściągnięcia skóry.

Alternatywą dla szkodliwych emulgatorów jest użycie w produktach kosmetycznych ceramidów i fosfatydylocholiny, które naturalnie występują w błonie komórkowej. Substancje te przy zastosowaniu specjalnej technologii są w stanie związać ze sobą olej i wodę bez zastosowania tradycyjnych emulgatorów. Kremy biomembranowe mają strukturę lamelarną tożsamą ze strukturą błony komórkowej – udało się to uzyskać podczas unikalnych procesów technologicznych. Dzięki czemu użycie konwencjonalnych emulgatorów w kremach biomembranowych nie jest konieczne.

Kategorie

Najnowsze wpisy

Scroll to Top