Baza wiedzy na temat Korneoterapii

Konserwanty

Związki chemiczne lub ich mieszaniny, które dodawane są do żywności, pasz lub kosmetyków, aby spowolnić lub całkowicie zahamować mikrobiologiczne i enzymatyczne procesy psucia się produktów. Użycie ich skutkuje wydłużeniem terminu przydatności do użytku wyżej wymienionych produktów. Działają silnie bakterio i grzybobójczo. Stosowane w przemyśle kosmetycznym i dodawane do kremów mają za zadanie utrzymać jego trwałość.

Chemiczne konserwanty eliminują szerokie spektrum drobnoustrojów jednak badania nad ich wpływem na kosmetyki wykazały, iż stanowią one istotny czynnik uczulający. Zatem istotnym skutkiem ubocznym stosowania środków konserwujących w kremach są alergie skórne. Konserwanty działają między cząsteczkami kremu, przenikając przez struktury tłuszczu i wody zabijają rozwijające się tam mikroorganizmy. Nie posiadają one zdolności rozpoznawania bakterii naturalnej flory bakteryjnej człowieka, przez co zabijają ją – tym samym niszcząc naturalne mechanizmy obronne skóry. Zatem nie są to substancje o działaniu korzystnym dla skóry, należy ograniczyć ich użycie w produkcie kosmetycznym lub całkowicie go wyeliminować, co jest zgodne z ideą korneoterapii.

Aby uniknąć dodawania tradycyjnych konserwantów stosuje się szereg zabiegów technologicznych mających ograniczyć dostęp drobnoustrojów do wnikania wewnątrz struktury produktu kosmetycznego. Jednych z takich zabiegów jest stosowanie szczelnych opakowań typ airless. W opakowaniach tradycyjnych (zamykany słoik), przy każdym otwarciu i aplikacji kremu, ma miejsce kontakt zanieczyszczonej zarazkami skóry z kremem, który znajduje się wewnątrz opakowania.

Kolejnym unikalnym zabiegiem stosowanym przy produkcji kremów jest technologia pozwalająca na wyprodukowanie kremu biomembranowego mającego tożsamą strukturę z ludzkim naskórkiem. Ściśle uporządkowana struktura podwójnych warstw hydrolipidowych kremu biomembranowego nie pozostawia wolnych przestrzeni, do których mogłyby wnikać i rozwijać się patogenne drobnoustroje. Lamelarna (dachówkowa) budowa warstwy rogowej naskórka została przeniesiona do produkcji kremów biomembranowych, przez co molekuły tłuszczy i wody są ściśle ułożone. Nie ma tam pustych struktur, jak ma to miejsce w tradycyjnych kremach. W związku z powyższymi zabiegami technologicznymi nie ma konieczności dodawania do kremów biomembranowych tradycyjnych konserwantów.

Kategorie

Najnowsze wpisy

Scroll to Top